חגי ישראל : שנה"ל תשע"ח 2017-2018

לוח חופשות

ראש השנה : ערב ראש השנה ושני ימי החג, רביעי , חמישי, שישי , כ"ט באלול התשע"ז עד ב' בתשרי התשע"ח , 20-22 ספטמבר. הלימודים יתחדשו ביום א' , 24.9

יום הכיפורים : ערב החג ויום החג, הימים שישי ושבת. ט' – י' בתשרי התשע"ח, 29-30 בספטמבר 2017 , הלימודים יתחדשו ביום א' , 1.10.17

סוכות : ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום רביעי, י"ד בתשרי , 4.10 עד יום שישי 13.10 2017. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, 15.10.17

חג הסיגד – יום חמישי, כ"ז בחשוון התשע"ח, 16.11.17 . יום לימודים רגיל 

חנוכה : מיום חמישי, כ"ו בכסלו, התשע"ח, 14 בדצמבר 2017, עד יום רביעי, ב' בטבת, 20.12.17 . הלימודים יתחדשו ביום חמישי 21.12.17

ט"ו בשבט : יום רביעי, ט"ו בשבט התשע"ח , 31.1.18. יום לימודים רגיל 

פורים : הימים רביעי , חמישי ושישי, י"ג – ט"ו באדר התשע"ח, 28 – 2 במרס 2018. הלימודים יתחדשו ביום ראשון , 4.3.18

פסח : מיום חמישי, ו' בניסן התשע"ח 22.3.18 עד יום שבת, כ"ב בניסן התשע"ח, 7.4.18 . הלימודים יתחדשו ביום ראשון 8.4.18

יום העצמאות : יום חמישי , ד' באייר התשע"ח , 19 באפריל 2018. הלימודים יתחדשו ביום שישי , ה' באייר, 2-.4.18

ל"ג בעומר : יום חמישי, י"ח באייר התשע"ח, 3 במאי 2018. הלימודים יתחדשו ביום שישי , 4.5.18

יום ירושלים : יום ראשון , כ"ח באייר התשע"ח 13.5.18

יום ירושלים הוא יום לימודים

שבועות : ערב החג, החג ואסרו חג, הימים שבת, ראשון ושני , ה' – ז' בסיוון התשע"ח, 19-21.5.18 . הלימודים יתחדשו ביום שלישי, 22.5.18

 

                                                                        בברכת שנה טובה ופורייה