ברכת מנהלת בית הספר, איילת אוסטר ויסקוס, לחג החנוכה

כניסה למערכת